Amakusa Spot

Getting around Amakusa

Getting around Amakusa

Sea Donut Aquarium in Kami-Amakusa

Sea Donut Aquarium in Kami-Amakusa

L’isola Terrace in Kami-Amakusa

L’isola Terrace in Kami-Amakusa

Amakusa Saraca Somemoto Nonoya

Amakusa Saraca Somemoto Nonoya

Sakitsu Village in Shimoshima, Amakusa

Sakitsu Village in Shimoshima, Amakusa

Blessed Adam Arakawa in Shimoshima, Amakusa

Blessed Adam Arakawa in Shimoshima, Amakusa